THÔNG BÁO

Để xác minh thông tin đối với thí sinh tham gia.
Ban tổ chức xin các bạn dành ít phút đăng ký lại tài khoản theo đúng thông tin đã đăng ký ở tài khoản trước để tiếp tục phần thi của tuần 2

Trận trọng cảm ơn!